29.1.58

ประกาศข่าวการมรณะภาพ พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ

 พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้ถึงแก่มรณะภาพแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘   เวลา ๑๐.๓๒ น.
สิริอายุ ๖๓ ปี

กำหนดการพิธีรดน้ำศพ
 พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
 อดีตเจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต๑
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ.วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและเป็นเจ้าภาพโรงทาน
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

14.5.54

ในหลวงเสด็จแม่สะเรียง ๒๖ มกราคม ๒๕๑๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนารถ
เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๖

26.7.51

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต็ วัดศรีบุญเรือง แม่สะรียง

ขอเชิญร่วมการกุศล สมทบทุนส่งเสริมการศึกษา สามเณรบุตรหลานชาวเขา ที่กำลังศึกษาพุทธศาสนาและวิชาสามัญ อยู่ประจำ ณ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ประมาณ 50 รูป เป็นค่าอาหาร-ของใช้ส่วนตัว-อุปกรณ์การศึกษา-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและบุคลากร
โดยร่วมสมทบทุนได้ที่ พระครูอณุสรณ์ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง 053-073153,081-8853312
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง บัญชี วัดศรีบุญเรือง เลขที่บัญชี 509-1-42243-9

18.7.51

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง ...วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ติดกับวัดจองสูง มีพื้นที่ไม่มากนัก สร้างแบบศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๕0 เดิมชื่อว่าวัดจองหมากแจง ภาษาไทยใหญ่แปลว่าต้นมะขาม ปัจจุบันพระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ (เขมรินทร์) เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณร หรือปอยส่างลอง ของเยาวชนชาวเผ่า เพื่อได้ศึกษาวิชาสามัญและพุทธศาสนาโดยมีผู้มีจิตรศัทธาให้การสนับสนุน นอกจากนี้บริเวรวัดยังมี ข้อความ คติเตือนใจ พุทธภาษิต เขียนอยู่ทั่วไปและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เอง เปรียบดังวัดพูดได้

บอกบุญครับ
เนื่องจากทางวัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง มีทุนทรัพย์จำกัด สำหรับจัดอาหารฉันเพล ของสามเณรทุกวัน มื้อเช้าได้จากบิณฑบาตร อาหารบางวันไม่พอฉันเพล ต้องจัดอาหารเพิ่มเติมทุกวันให้เพียงพอ จึงมีผู้มอบข้าวสาร อาหารแห้งหรืออาหารสดบ้างบางโอกาส เพื่อประกอบอาหาร จึงเรียนมายังคณะศัทธาทั้งหลายได้ร่วมสมทบทุนดังกล่าวตามศัทธา ได้ที่ พระครูอณุสรณ์ปัญญาคุณ
053-073153,081-8853312 หรือที่ ธ.กรุงไทยสาขาแม่สะเรียง ชื่อบัญชี วัดศรีบุญเรือง เลขที่บัญชี 509-1-42243-9
ทางวัดจะออกอนุโมทนาบัตร ให้เป็นหลักฐานและแจ้งในเว็บไซต์นี้ด้วย
ขออนุโมทนา ในส่วนบุญส่วนกุศลทั้งปวง
สุพจน์ สังข์ลาโพธิ์ บ้านยอดตำลึง แม่สะเรียง